Dansk Sygepleje Selskab

Rådets sammensætning

 

Tina Kramer (formand)
Ph.d. Uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Intensiv, Hjerne- og rygkirurgi, Bedøvelse og Operation, Tand-, Mund- og Kæbekirurgi. Aarhus Universitetshospital. Medlem af FSNS.

Tina Kramer


Birgit Jakobsen (Næstformand)
Sygeplejerske / Klinisk Vejleder X1, OUH. FS for Kræftsygeplejersker

birgit Jakobsen

   

Hanne Becker Nissen
Kvalitetskoordinator, cand. soc. Klinik Psykiatri Syd, Psykiatrien i Region Nordjylland. FS for Psykiatriske Sygeplejersker.

 Hanne Becker3

 

Hans Erik Steiner-Johnsen
Uddannelsesansvarlig og Klinisk Sygeplejespecialist, Anæstesi- og Intensivsygeplejerske, MLP, DPM. Anæstesiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital. FS for Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygeplejersker (FSAIO). 

Hans Erik

 

Jytte Troldborg
Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital. Medlem af FSK &T (fælles sammenslutning for kardiologiske og thorakskirurgiske sygeplejersker) og sammenslutning af undervisende sygeplejersker. 

Jyttetroldborg 

 

Helle Nordestgaard Matthiesen
Klinisk Sygeplejespecialist, MHH, Enhed for Lindrende Behandling, Aarhus Universitetshospital. 

Helle

 

Lise Merete Wolder
Cand.mag. i pædagogik fra Aarhus Universitet/DPU, uddannelsesleder for den intensive specialuddannelse i Region H og Region SJ. FSAIO.

Lise

 

Susanne Andersen
Teamleder, Hjemmesygeplejen Odsherred Kommune. FS for Sygeplejersker i Kommunerne. 

Susanne 

 

Annette Grevy
Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling, Afdelingssygeplejerske på Anæstesiologisk afdeling OP, Sjællands Universitets Hospital Roskilde. Medlem af FSOP.

 Annette

 

Kristine Strange
Primærsygeplejerske og fællestillidsrepræsentant, Ringe Kommune. Repræsenterer FS for Sygeplejersker i Kommunerne. 

 

 

Sidst opdateret februar 2020