Dansk Sygepleje Selskab

Bestyrelsen


Formand

Pia Dreyer, Klinisk Sygeplejespecialist, lektor, cand.cur. ph.d., Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (FS for Anæstesi- Intensiv- og Opvågningssygeplejersker)

Pia


Næstformand

Lone Bülow Friis, Sygeplejerske, cand.cur., Afdelingsleder, Psykiatri og Social, Region Midtjylland (FS for Ledende sygeplejersker)

Lone bulow friis 

 

Kasserer

Mette Ring, Anæstesi- og intensiv sygeplejerske, MLP TV-anæstesi, Klinik Akut, Aalborg Universitetshospital (FS for Anæstesi- Intensiv- og Opvågningssygeplejersker)

Mette ring

 

Øvrige medlemmer

Pernille Olsbro Adamsen, Ledende oversygeplejerske, MPK, anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtocentret, Rigshospitalet (FS for Ledende sygeplejersker)

Pernille Olsbro 

 

Karina Bruun, Oversygeplejerske, MHM, Nefrologisk Klinik, Rigshospitalet (FS for nefrologiske sygeplejersker)

Karina

 

Ulla Riis Madsen, MPH, ph.d., Slagelse og Holbæk Sygehus (FS for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker)

Ulla

 

 Rikke Østergaard, Afdelingssygeplejerske, Stråleterapien, Vejle Sygehus SLB (FS for Kræftsygeplejersker)

Rikke Østergaard

 

Trine Hjetting, Ledende oversygeplejerske, MPA, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital (FS for Ledende Sygeplejersker)

Trine

 

Bente Høy, Seniorforsker, ph.d., MPH, RN, Ældre borgere - Sundhed og Sårbarhed, Forskningsenheden, Regionshospitalet Randers (FS for Geriatriske Sygeplejersker)

Bente Hoey

 

Formænd for rådene (indgår i bestyrelsen)

Dokumentationsrådet

Jeanette Finderup, MHR, Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske, Nyremedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (FS for Nefrologiske sygeplejersker) 

Jeanette 

 

Forskningsrådet

Bente Thoft Jensen, Ph.d., seniorforsker, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital (FS for urologisk interesserede  sygeplejersker)

Thoft _Jensen _B - Lille - Beskaaret

 

Uddannelsesrådet

Tina Kramer, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Ph.d. Intensiv, Hjerne- og rygkirurgi, Bedøvelse og Operation, Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Aarhus Universitetshospital (FSNS)

 Tina Kramer

 

Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer

Helen Bernt Andersen, vicedirektør, cand.cur, Rigshospitalet

helen


Preben U. Pedersen, professor (mso), ph.d.

Preben U. Pedersen


Sekretariat

Sekretariatsbetjeningen varetages af Helle Johnsen. DASYS køber sekretariatsbistand af Dansk Sygeplejeråds sekretariat. 

 

INTRANET - kun for bestyrelsen i DASYS

 

Sidst opdateret december 2019