Dansk Sygepleje Selskab

Kontakt


Formand
Pia Dreyer: piadreye@rm.dk


Næstformand

Lone Bülow Friis: lonefriis@outlook.com


Kasserer

Mette Ring: mr@gvdnet.dk


Den øvrige bestyrelse
Pernille Olsbro: pernille.olsbro.adamsen@regionh.dk
Ulla Riis Madsen: urm@regionsjaelland.dk
Karina Bruun: Karina.bruun@regionh.dk
Ditte Naundrup Therkildsen: Ditte.therkildsen@rsyd.dk
Rikke Østergaard: Rikke.Ostergaard@rsyd.dk
Jeanette Finderup, Formand for Dokumentationsrådet: jeanette.finderup@skejby.rm.dk
Helle Schnor, Formand for Forskningsrådet: helle.schnor@regionh.dk
Tina Kramer, Formand for Uddannelsesrådet: tinakram@rm.dk


Center for Kliniske Retningslinjer
Preben Ulrich Pedersen: pup@cfkr.info


Sekretariat
Helle Johnsen, tlf. 46954155, dasys@dasys.dk

 

Sidst opdateret maj 2020