Dansk Sygepleje Selskab

Høringssvar

Vejledning for afgivelse af høringssvar  - vejledning der kan benyttes af faglige selskaber, når de skal udarbejde høringssvar

Høringssvar fra DASYS vedr. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Høringssvar fra DASYS vedr. National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser

Høringssvar fra DASYS vedr. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om håndhygiejne - overordnede kommentarer

DASYS' høringssvar vedr. Tidlig opsproring af ældre med fokus på helbredstilstand og funktionsevne. Anbefalinger til arbejdsgange og anvendelse af redskaber - november 2017

DASYS' høringssvar vedr. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom - november 2017

DASYS' høringssvar vedr. Målepunkter 2018 - november 2017

DASYS' høringssvar vedr. Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram RKKP: Landsdækkende Database for Geriatri og etablering af en ny bred database - oktober 2017

DASYS' høringssvar vedr. Anbefalinger for den palliative indsats - oktober 2017

DASYS' høringssvar vedr. Forløbsprogram for børn og unge med ADHD - oktober 2017

DASYS' høringssvar vedr. målepunkter for psykiatiske sygehuse - august 2017

DASYS' høring vedr. den nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - maj 2017

DASYS' høringssvar vedr. Vejledning om lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling - marts 2017

DASYS' høringssvar vedr. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lænderygsmerter - januar 2017

Høringssvar vedr. Indledende sonderinger om ny persondatalov - januar 2017

Høringssvar fra DASYS vedr. Udkast til målepunkter for tandlæger, almen praksis, bosteder, sygehuse, sundhedsfaglige forhold i hjemmeplejen, kommunale akuttilbud og fodterapeutområdet anvendt i Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn - januar 2017

Høringssvar vedr. tilbageholdelse af stofmisbrugere - december 2016

Høringssvar fra DASYS vedr. Udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling - dec 2016 

Høringssvar fra DASYS vedr. Faglige anbefalinger for telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL - okt 2016 

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for forebyggelse og behandling af organisk delirium - okt 2016

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for Hofteartrose - ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA - juni 2016 

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for rehabilitering af patienter med prostatakræft - juni 2016

Høringssvar fra DASYS vedr. Vejledning om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet - marts 2016 

Høringssvar fra DASYS vedr. anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom - feb 2016 

Høringssvar fra DASYS vedr. Udkast til lovforslag om en styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler - jan 2016

Høringssvar vedr. Anbefalinger til drift af databaser - jan 2016   

Tværsektorielle forløb for mennesker med type 2- diabetes - Anbefalinger for opsporing, diagnostik, behandling, rehabilitering og opfølgning - jan 2016 

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse - dec 2015 

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR om urininkontinens hos kvinder - nov 2015

Høringssvar fra DASYS vedr. KOL - Anbefalinger for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning - nov 2015

Høringssvar fra DASYS vedr. telemedicinbegreber - okt 2015

Høringssvar fra Dansk Sygepleje Selskab vedr. høring over afrapportering fra arbejdsgruppe om gravide med forbrug og misbrug af rusmidler - sep 2015

DASYS' høringssvar vedr. National klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge - april 2015

DASYS' høringssvar vedr. "Udredning og behandling til børn og unge med erhvervet hjerneskade og psykiatrisk komorbiditet - En faglig visitationsretningslinje" - marts 2015

Høringssvar fra DASYS vedr. National klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type - marts 2015

Høringssvar fra DASYS vedr. National klinisk retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft - marts 2015

Høringssvar fra DASYS vedr. National klinisk retningslinje for skizofreni og komplekse forløb - marts 2015 

Høringssvar fra DASYS vedr. National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi - marts 2015    

Høringssvar fra DASYS vedr. Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus - feb. 2015

Høringssvar fra DASYS vedr. Sundhedsstyrelsens transfusionsvejledning - dec. 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. NIR til forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler - nov. 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. Faglige visitationsretningslinjer - genoptræning og rehabilitering til voksne henholdsvis børn og unge med erhvervet hjerneskade - nov 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for ADHD hos voksne - nov. 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. Sundhedsstyrelsens pjece om samarbejde om forebyggelsesforløb - nov. 2014 

Høringssvar vedr. NIR Brug af intravaskulære og epidurale katetre - okt 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for analinkontinens hos voksne - okt 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. NIR om forebyggelse af sundhedssektorerhvervede luftvejsinfektioner med fokus på håndtering af ventilations- og respirationsudstyr - okt 2014

Høringssvar bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje - sep 2014 

Høringssvar vedr. 'Den nationale kliniske retningslinje for Udredning og behandling af generaliserede smerter i bevægeapparatet 2014' - sep 2014

Høringssvar til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus og vejledning om træning i kommuner og regioner - aug 2014

Høringsvar, NKR vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge - marts 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. Sundhedsstyrelsens NKR vedr. KOL-rehabilitering - marts 2014    

Høringssvar vedr. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion - feb 2014    

Høringssvar vedr. Fælles sprog III standarden - nov 2013

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning og behandling af Demens - aug. 2013 

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for diagnostik og behandling af patienter med udvalgte skulderlidelser - aug 2013 

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for aldersbetinget Grå stær - aug. 2013 

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for Hjerterehabilitering - aug. 2013    

Høringssvar vedr. nationale kliniske retningslinjer for diabetiske fodsår - juni 2013

Høringssvar vedr. udkast til forebyggelsespakke om overvægt - maj 2013

Høringssvar vedr. standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsenet - marts 2013

Høringssvar vedr. kandidatuddannelse i klinisk sygepleje og sundhedsteknologi - d. 28. jan 2013

Høringssvar Udkast til bekendtgørelse om kosmetisk behandling  - dec 2012

Høringssvar vedr. Kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet - dec 2012

Høring over udkast til vejledning om sygeplejefaglige optegnelser - nov 2012   

Høring forebyggelsespakker (brev til sst) og Høringsskema vedr. Forebyggelsespakkerne - j. nr. 1-1010-104/4 - sep 2012

Høringssvar vedr. forløbsprogrammer for kroniske sygdomme - den generiske model - sep. 2012

Høringssvar vedr. kvalitetssikring af patientuddannelse - sep. 2012

Høringsvar vedrørende forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 om patientjournaler - aug.2012

Høringssvar vedrørende plan for prioriteret udvikling af kvalitetsdatabaseområdet - februar 2012

Høringssvar vedr. indikatorer til monitorering af tarmkræft - dec. 2011

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsen Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - nov. 2011.

Høringssvar vedr. DSR's forskningsudspil - aug. 2011

Høring om Sundhedsplejerskeuddannelsen

Høring om Den akutte indsats i psykiatrien

Høringssvar på DSR´s forskningspolitiske udspil

 

 

Sidst opdateret august 2017