Dansk Sygepleje Selskab

Arrangementer

 

DASYS afholder løbende arrangementer, herunder tre nationale konferencer om året med fokus på forskning, uddannelse og dokumentation.

Kommende konferencer

Afholdte konferencer
"Borgere med multisygdom - sygeplejerskers rolle"
Odense, 20. november 2019
Afholdt af de faglige selskaber, DASYS og DSR