Dansk Sygepleje Selskab

Medlemmer

DASYS repræsenterer i dag 31 af de 36 faglige selskaber. Der er i 2016 indkommet 313.450 kr. i kontingent, medlemstallet er uændret.

Medlemmerne kan få indflydelse på valg og udvikling af sags- og indsatsområder ved at sende forslag til DASYS' bestyrelse. Bestyrelsen besvarer henvendelser om udtalelser, udnævner repræsentanter til centrale fora og råd samt formidler sygeplejefaglig ekspertise på grundlag af DASYS' database.

Ifølge vedtægterne optager DASYS' medlemmer inden for de fag- og tværfaglige selskaber under Dansk Sygepleje Råd (FS'erne), hvis medlemsskare består af mindst 50 pct. sygeplejersker.

Enkeltpersoner kan ikke optages som medlem af dasys.
Spørgsmål om indmeldelse kan stilles her til DASYS sekretariat dasys@dasys  eller til formand Pia Dreyer piadreye@rm.dk.


DASYS' medlemmer, opdateret maj 2017:

Dansk Selskab for Sårheling

Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje

Fagligt Selskab for Akutsygepleje (Daena)

Fagligt Selskab for Anæstesi- Intensiv og Opvågningssygeplejersker (FSAIO)

Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker

Fagligt Selskab for Dermatologiske sygeplejersker

Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker

Fagligt selskab for Gastroenterologiske sygeplejersker

Fagligt Selskab for Geriatriske sygeplejersker

Fagligt Selskab for Gynækologiske og obstetriske sygeplejersker

Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker

Fagligt selskab for Kardiovaskulære og thoraxkirurgiske sygeplejersker

Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Fagligt Selskab for Ledende sygeplejersker

Fagligt Selskab for Lunge- og allergisygeplejersker

Fagligt Selskab for Nefrologiske sygeplejersker

Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker

Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske sygeplejersker

Fagligt Selskab for Palliations- og Hospicesygeplejersker

Fagligt Selskab for Plastikkirurgiske sygeplejersker

Fagligt Selskab for Psykiatriske sygeplejersker

Fagligt Selskab for Reumatologiske sygeplejersker

Fagligt Selskab for Sundhedsfaglige Supervisorer

Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning

Fagligt Selskab for Sygeplejersker i kommunerne

Fagligt Selskab for Sygeplejersker i stomiplejen

Fagligt Selskab for Sygeplejersker ved Steriliseringscentraler, Ambulatorier, Skade- og Modtageafdelinger samt Operationsgange (FSSASMO)

Fagligt Selskab for Tværkulturel sygepleje

Fagligt Selskab for Urologiske sygeplejersker

Fagligt Selskab for Øjensygeplejersker

Fagligt Selskab for øre, - næse og halskirurgiske sygeplejersker

 

 

 

Senest opdateret maj 2017