Dansk Sygepleje Selskab

indkaldelse til repræsentantskabsmøde

DASYS indkalder bestyrelsen samt de faglige selskaber til repræsentantskabsmøde den 20. november kl. 10:00-12:00 på Hotel Koldingfjord. Du kan læse mere her samt finde ansøgningsskema til DASYS bestyrelse her

åbent for tilmelding til masterclass om ledelse af forskning i sygeplejen!

Du kan nu tilmelde dig Forskningsrådets Masterclass den 27. november 2018

 

International dokumentationskonference

International dokumentationskonference bliver afholdt i Falun, Sverige, i foråret 2019. Der er mulighed for at indsende abstract. 

Læs mere her

 

 

 Link til de Faglige Selskabers hjemmeside

 

Addiktiv Sygepleje Akutsygepleje Anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker Arbjeds- og miljøsygeplejersker Dermatologiske sygeplejersker
Diabetessygeplejersker Gastroenterologiske Sygeplejersker Geriatriske Sygeplejersker Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker Hygiejnesygeplejersker
Infektionsmedicinske Sygeplejersker Kardiovaskulære og thoraxkirurgiske Sygeplejersker Konsultations- og Infirmerisygeplejersker Kræftsygeplejersker Ledende Sygeplejersker
Lunge- og allergisygeplejersker Nefrologiske Sygeplejersker Neurosygeplejersker Ortopædkirurgiske Sygeplejersker Palliationssygeplejersker
Plastikkirurgiske Sygeplejersker Psykiatriske Sygeplejersker Reumatologiske Sygeplejersker Sundhedsplejersker Sygeplejersker der arbejder med Udvikling og Forskning
Sygeplejersker der arbejder med Børn og Unge Sygeplejersker i Kommunerne Sygeplejersker i Stomiplejen Sygeplejersker med interesse for Komplementær og Alternativ Behandling Sygeplejersker ved Steriliseringscentraler, Ambulatorier, Skade- og Modtageafdelinger samt Operationsgange
Tværkulturel Sygepleje Undervisende Sygeplejersker Urologiske Sygeplejersker Øjensygeplejersker Øre- Næse- Halskirurgiske Sygeplejersker

 

 

 

Senest opdateret marts 2018