Dansk Sygepleje Selskab

Konference - Lille WEB

Konference i Uddannelsesrådet i 2019

Den 22. maj 2019 afholder DASYS' Uddannelsesråd en konference med fokus på nogle af de aktuelle diskussioner om, hvordan de kompetencer, sygeplejersker erhverver sig gennem efter- og videreuddannelse, kommer i spil efter endt uddannelse. Oplægsholderne kommer bl.a. fra Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, DPU og DSR. 

Læs om konferencen her

Tilmeld dig her

 

Møde I Dokumentationsråd 30-10-18 -til Web

ANSØGERE SØGES TIL DASYS' TRE RÅD

Vil du være med i DASYS' Uddannelsesråd, Forskningsråd eller Dokumentationsråd? De tre råd søger nye medlemmer pr. 1/1 2019. Ansøgningsfrist er den 1/12 2018 til Dokumentationsrådet og 15/1 2019 til Uddannelsesrådet og Forskningsrådet. Ansøgningsskemaer kan hentes her:

Ansøgningsskema - Dokumentationsrådet
Ansøgningsskema - Forskningsrådet
Ansøgningsskema - Uddannelsesrådet

 

07 - Lille WEB

ÅRSBERETNING 2018 ER PÅ GADEN

Så er DASYS' årsberetning 2018 på gaden. I årsberetningen kan du blandt andet læse om, hvad der er sket i årets løb i de forskellige råd, høringssvar og udpegninger m.m.

Læs årsberetningen her

 

07 (1) - Lille WEB

patientinvolvering i dokumentation

Udfra rapporten om sygeplejerskers dokumentationspraksis fra 2017 ønsker DASYS' Dokumentationsråd at udarbejde et idékatalog, som kan inspirere sygeplejersker til at involvere patienter og pårørende i dokumentationspraksis. Derfor opfordres alle sygeplejersker i Danmark, som arbejder med involvering af patienter og pårørende i dokumentation, at sende en beskrivelse af dette. Vi skal have ideerne senest 1/1 2019. 

Læs om idékataloget og hent skabelonen til beskrivelsen her 

   

03 - Lille WEB

dokumentationskonference i sverige

I foråret 2019 afholdes en international dokumentationskonference i Falun, Sverige. Der er mulighed for at indsende abstract. 

Læs mere her

 

18 - Lille - WEB


søg midler til konferencedeltagelse

Skal du på konference i den kommende tid? Så kan du søge midler i DASYS' pulje til strategiske deltagelse i konferencer m.m. DASYS' bestyrelse, rådsformænd og medlemmer af de faglige selskaber kan søge midler i puljen. 

Hent ansøgningsskema her

 

Link til de Faglige Selskabers hjemmesidER

 

 

Senest opdateret november 2018